zeniting
Català | English | Español
 
By: Rocío
Views: 5078
Slides: 13
Time: 02:36
fran_bcn ens explica en aquesta presentació els accidents laborals que hi van haver a la provincia de Barcelona durant l'any 2010. Analitzarà totes les dades. fran_bcn tells on that presentation (more)
By: franbcn
Views: 14421
Slides: 28
Time: 06:16
By: paulalejandra
Views: 9871
Slides: 12
Time: 05:12
By: paulalejandra
Views: 7692
Slides: 8
Time: 05:00
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by