zeniting
Català | English | Español
 
By: Lourdes
Views: 18443
Slides: 33
Time: 07:32
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya en el desembre de 2008.
By: arodriguez
Views: 27396
Slides: 51
Time: 08:45
Ramon Clotet, col·laborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i secretari de la Fundació Triptolemos, oferirà la conferència Química i alimentació, on explicarà què és la (more)
By: mnactec
Views: 15897
Slides: 13
Time: 01:00:01
By: cmoya
Views: 16619
Slides: 35
Time: 09:30
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by