zeniting
Català | English | Español
 
Zeniting is a space for sharing knowledge. Now you can enhance your presentation with video and synchronized slides. ...+more
Upload your video or audio file
Upload your video or audio file in any of more than 30 file formats accepted.
Upload your presentation
Upload your Microsoft Office PowerPoint file.
 
Synchronize it!
Upload your synchronization file or modify the file we create for you.
Anàlisi de 20 rànquings mundials. Presentació de Marc Guerrero. Ponència de Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou. Fundació CatDem. Desembre de 2010
By: fundaciocatdem
Views: 107509
Slides: 44
Time: 17:42
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29261
Slides: 17
Time: 08:39
Presentació sobre la forma i el disseny com a formació interna publicable de la Fundació Eduard Soler. Octubre 2010
By: FES
Views: 120496
Slides: 84
Time: 01:28:09
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya durant un any, fins el setembre de 2010.
By: efranqu2
Views: 55038
Slides: 37
Time: 05:25
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by