zeniting
Català | English | Español
 
Zeniting is a space for sharing knowledge. Now you can enhance your presentation with video and synchronized slides. ...+more
Upload your video or audio file
Upload your video or audio file in any of more than 30 file formats accepted.
Upload your presentation
Upload your Microsoft Office PowerPoint file.
 
Synchronize it!
Upload your synchronization file or modify the file we create for you.
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya en el desembre de 2008.
By: arodriguez
Views: 26648
Slides: 51
Time: 08:45
Ramon Clotet, col·laborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i secretari de la Fundació Triptolemos, oferirà la conferència Química i alimentació, on explicarà què és la (more)
By: mnactec
Views: 15591
Slides: 13
Time: 01:00:01
By: cmoya
Views: 15990
Slides: 35
Time: 09:30
Carmen Claver, directora científica del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), explicarà com minimitzar per mitjà dels catalitzadors (elements que acceleren la velocitat amb què es (more)
By: mnactec
Views: 76934
Slides: 78
Time: 52:21
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by