zeniting
Català | English | Español
 
 
Química i neteja a la llar (Miquel Osset)
Saps com funcionen els detergents que renten la roba? Miquel Osset, cap de la Divisió de R+D Fast Moving Consumer Goods al Centre Tecnològic LEITAT, ens parla dels compostos químics que s'elaboren per a la neteja de la llar dins del Cicle de Conferències de Química del mNACTEC
By: mnactec
Views: 119060
Slides: 38
Time: 42:31
Category: Science & Technology
Tags: química, mNACTEC, ciència, tecnologia, conferencia
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by