zeniting
Català | English | Español
 
 
El posicionament internacional de Barcelona i Catalunya (Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou -FUNDACIÓ CATDEM-)
Anàlisi de 20 rànquings mundials. Presentació de Marc Guerrero. Ponència de Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou. Fundació CatDem. Desembre de 2010
By: fundaciocatdem
Views: 107338
Slides: 44
Time: 17:42
Category: News & Politics
Tags: Posicionament internacional Barcelona Catalunya rànquings mundials fundació CatDem
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by