zeniting
Català | English | Español
 
 
Química i desenvolupament sostenible (Carmen Claver)
Carmen Claver, directora científica del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), explicarà com minimitzar per mitjà dels catalitzadors (elements que acceleren la velocitat amb què es produeix una reacció química) els efectes secundaris dels processos químics. Conferència en castellà.
By: mnactec
Views: 82193
Slides: 78
Time: 52:21
Category: Science & Technology
Tags: catalitzador, química, sostenible
What do you think of Zeniting?
Help us improve.
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by