zeniting
Català | English | Español
 
Results 1 - 1 of 1 for the user 'filclassiques'
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29719
Slides: 17
Time: 08:39
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by