zeniting
Català | English | Español
 
Jaume Vallcorba (Sots-President del Cercle Català de Negocis) ens parla del dèficit fiscal i les limitacions del desenvolupament català.
By: ccn
Views: 835602
Slides: 44
Time: 30:32
Àlex Sànchez (Responsable de noves tecnologies del Cercle Català de Negocis) ens parla dels avantatges d'un estat propi i el seu full de ruta sobre el futur de Catalunya.
By: ccn
Views: 179428
Slides: 33
Time: 21:43
Anàlisi de 20 rànquings mundials. Presentació de Marc Guerrero. Ponència de Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou. Fundació CatDem. Desembre de 2010
By: fundaciocatdem
Views: 108639
Slides: 44
Time: 17:42
Jaume Vallcorba (Sots-President del Cercle Català de Negocis) ens respon algunes de les preguntes més freqüents.
By: ccn
Views: 66034
Slides: 18
Time: 10:18
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by