zeniting
Català | English | Español
 
Es una experimento con Zeniting en el que se relatan las potentes funciones de twitter a partir de los contactos de mi propia cuenta
By: profesorjano
Views: 29922
Slides: 18
Time: 10:23
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya en el desembre de 2008.
By: arodriguez
Views: 29900
Slides: 51
Time: 08:45
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29700
Slides: 17
Time: 08:39
DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES EVALUACIÓN FINAL PROYECTO APLICADO SENIN ARENAS MEYER JAN CARLOS SAN JUAN CARVAJAL ANGEL MIGUEL MARTINEZ GUTIERREZ COD:72209465
By: Angel Martinez
Views: 27072
Slides: 33
Time: 18:58
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by