zeniting
Català | English | Español
 
Aquesta presentació vol explicar els diferents tipus de psicoanàlisi, i parlar de les teories de Freud sobre aquesta.
By: Norman
Views: 3113
Slides: 5
Time: 06:30
By: Igm
Views: 4831
Slides: 10
Time: 03:30
Esta presentación habla sobre los accidentes laborales del sector de la construcción ocurridos en en Cataluña de 2007 a 2012
By: joseline
Views: 6457
Slides: 15
Time: 03:43
IPM Netiquette
By: IsabelM
Views: 9634
Slides: 18
Time: 04:23
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by