zeniting
Català | English | Español
 
Prevenció de Riscos Laborals Accidents laborals: Evolució del sector serveis a Barcelona del 2006 al 2011
By: jesustomas1987
Views: 8639
Slides: 14
Time: 03:43
Una breve descripción acerca de los comienzos de la Genética Clásica.
By: bessonora
Views: 14709
Slides: 25
Time: 11:28
By: Rocío
Views: 5271
Slides: 13
Time: 02:36
fran_bcn ens explica en aquesta presentació els accidents laborals que hi van haver a la provincia de Barcelona durant l'any 2010. Analitzarà totes les dades. fran_bcn tells on that presentation (more)
By: franbcn
Views: 14920
Slides: 28
Time: 06:16
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by