zeniting
Català | English | Español
 
By: hector
Views: 33153
Slides: 37
Time: 05:29
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29693
Slides: 17
Time: 08:39
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya durant un any, fins el setembre de 2010.
By: efranqu2
Views: 55930
Slides: 37
Time: 05:25
prova
By: juanjo_gene
Views: 10836
Slides: 10
Time: 00:55
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by