zeniting
Català | English | Español
 
By: hyunchaeshin
Views: 5543
Slides: 8
Time: 05:08
Amb més de 200 articles i coautor de 23 patents, director de l'ICIQ i amb la distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària de l'any 2000, el professor Miquel (more)
By: mnactec
Views: 148139
Slides: 49
Time: 55:54
By: cmoya
Views: 3434
Slides: 5
Time: 02:46
Presentación de los contenidos de un posible curso para profesores universitarios que tengan ganas de ponerse al día en herramientas 2.0.
By: utumarga
Views: 3676
Slides: 4
Time: 04:15
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by