zeniting
Català | English | Español
 
Presentación de los contenidos de un posible curso para profesores universitarios que tengan ganas de ponerse al día en herramientas 2.0.
By: utumarga
Views: 3683
Slides: 4
Time: 04:15
By: Lourdes
Views: 20254
Slides: 33
Time: 07:32
Aquesta presentació ens parla dels accidents, lleus, greus i mortals que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya en el desembre de 2008.
By: arodriguez
Views: 29949
Slides: 51
Time: 08:45
Ramon Clotet, col·laborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i secretari de la Fundació Triptolemos, oferirà la conferència Química i alimentació, on explicarà què és la (more)
By: mnactec
Views: 16825
Slides: 13
Time: 01:00:01
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by