zeniting
Català | English | Español
 
La química és dolenta? És necessaria la química a les nostres vides? L’Enric Julià Director General de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), membre del Consell Executiu i Equip de Govern de la (more)
By: mnactec
Views: 37779
Slides: 37
Time: 40:50
Saps com funcionen els detergents que renten la roba? Miquel Osset, cap de la Divisió de R+D Fast Moving Consumer Goods al Centre Tecnològic LEITAT, ens parla dels compostos químics que s'elaboren (more)
By: mnactec
Views: 120384
Slides: 38
Time: 42:31
PRESENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE QUECHUA BÁSICO PARA EL VIRTUAL EDUCA
By: LuisMolina
Views: 20684
Slides: 16
Time: 06:18
Exposición sobre el tema de "Escuela 2.0" y "Las TIC en el aula" seguida por power point.
By: krlt999
Views: 8736
Slides: 9
Time: 10:03
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by