zeniting
Català | English | Español
 
Anàlisi de 20 rànquings mundials. Presentació de Marc Guerrero. Ponència de Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou. Fundació CatDem. Desembre de 2010
By: fundaciocatdem
Views: 108639
Slides: 44
Time: 17:42
By: elisabet1
Views: 51515
Slides: 26
Time: 02:52
By: hector
Views: 33155
Slides: 37
Time: 05:29
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29719
Slides: 17
Time: 08:39
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by