zeniting
Català | English | Español
 
By: elisabet1
Views: 51512
Slides: 26
Time: 02:52
By: hector
Views: 33153
Slides: 37
Time: 05:29
Exposició de les característiques del joc-taller Eureka Baetulo en el VI Fòrum Auriga d'experiències en la divulgació de les clàssiques. El joc, que és a modus de gimcana, el duen a terme els alumnes (more)
By: filclassiques
Views: 29695
Slides: 17
Time: 08:39
Presentació sobre la forma i el disseny com a formació interna publicable de la Fundació Eduard Soler. Octubre 2010
By: FES
Views: 122549
Slides: 84
Time: 01:28:09
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by