zeniting
Català | English | Español
 
Jornada final con las conclusiones del proyecto Comunidad de Prácticas de Ingeniería para la Actuación en Situaciones de Crisis
By: evmnet
Views: 12078
Slides: 13
Time: 10:33
This is an audio history that explains the history of the vikings and anglo-saxons in British History.
By: m.miranda
Views: 15482
Slides: 21
Time: 06:48
Amb més de 200 articles i coautor de 23 patents, director de l'ICIQ i amb la distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària de l'any 2000, el professor Miquel (more)
By: mnactec
Views: 148294
Slides: 49
Time: 55:54
Ramon Clotet, col·laborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i secretari de la Fundació Triptolemos, oferirà la conferència Química i alimentació, on explicarà què és la (more)
By: mnactec
Views: 16825
Slides: 13
Time: 01:00:01
What do you think of Zeniting?
Help us improve (leave an email).
Watch them on an iPad!
recognized by
developed by