Política de Privacitat

Pel fet que accediu a aquest lloc Web, consentiu expressament que les vostres dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer automatitzat propietat de MAIA MEDIA, S.L. (en endavant MAIA MEDIA), la finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant.

Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc. MAIA MEDIA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la morositat d'accedir-hi. En conseqüència, el lloc web i els seus continguts són proveïts sense garanties de cap mena, expresses o implícites, deixant clar que ni MAIA MEDIA, ni els seus col·laboradors, treballadors o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

Aquest Web mostra i/o posa a la vostra disposició els materials i enllaços a arxius d'àudio i vídeo publicats per usuaris sense cap mena de relació amb Maia Media (anomenats "Enviaments") i sobre els quals Maia Media no exerceix cap control. Aquests Enviaments poden contenir materials o enllaços a arxius que algunes persones poden considerar inacceptables, inadequades o ofensives. Maia Media no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència dels Enviaments, o de qualsevol altre material relacionat amb el Web.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d'altra legislació aplicable, MAIA MEDIA informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis.

Qualsevol tercer que lliuri dades personals a MAIA MEDIA té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades. Aquests drets es podran exercitar adreçant un escrit al domicili social de MAIA MEDIA o un correu electrònic enviat a info@maiamedia.com.

MAIA MEDIA es compromet a l'obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes al seu fitxer.

Dades generals

MAIA MEDIA, S.L., amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Av. de la Torre Blanca, núm. 57, CIF núm. B-6395961, telèfon 93 583 18 58, i correu electrònic info@maiamedia.com